sobota 27. února 2010

Argumenty Dr. Finkelsteina

Otevřený dopis vední Akademie věd ČR

Vážený pane předsedo Akademie věd profesore Drahoši,
Rádi bychom se za sdružení Přátelé Palestiny jako spolupořádající organizace vyjádřili ke zrušení semináře Současná situace a možnosti řešení izraelsko-palestinského konfliktu: Goldstoneova zpráva OSN ke Gaze, na kterém měl vystoupit profesor Norman Finkelstein vedle zástupce OSN Michala Broži a bývalého prezidenta Valného shromáždění OSN Jana Kavana.

pátek 19. února 2010

Norman Finkelstein v Praze

Dr. NORMAN G. FINKELSTEIN
Americký profesor židovského původu vyrazil
do akademického boje s izraelskou okupací Palestiny.
Dr. Finkelstein vychází z mezinárodního práva a důkladné znalosti reality kolonizace “Svaté země ”.
Norman Gary Finkelstein is an American political scientist and author, whose primary fields of research are the Israeli-Palestinian conflict and the politics of the Holocaust. A graduate of Binghamton University, he received his Ph.D in Political Science from Princeton University. He has held faculty positions at Brooklyn College, Rutgers University, Hunter College, New York University, and, most recently, DePaul University.


Ilan Pappé, one of Israel's "New Historians" says about Finkelstein's work:
"Finkelstein goes after bigger targets and challenges some of the most sacred taboos in the American public arena regarding Zionism and Israel. One such exposure involves the misuse, indeed abuse, of Holocaust memory in defense of Zionism. Any substantial criticism of Israel is immediately branded by apologists for the state as a new wave of anti-Semitism."

Pondělí 22. února

Profesor Finkelstein vystoupí v pondělí 22. února 2010 od 10 do 12 hodin na Institutu mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1.
Dále vystoupí v prostoru CASA GELMI, Korunní 30, Praha 2, kde pohovoří na téma „Masmedia a okupace Palestiny: obraz a realita“. Toto vystoupení začíná v 17.30h a končí ve 20.30h.
Program:
- dokumentární film “ Peace, Propaganda and the Promised Land: Media & the Israel-Palestine Conflict ”
/české titulky/
- přednáška a diskuze s Dr. Finkelsteinem v anglickém jazyce

Úterý 23. února

Vystoupí na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, Palachovo nám. 2, Praha 1, místnost č. 200 na téma „Právní aspekty izraelsko-palestinského konfliktu“. Akce se koná pod záštitou sdružení POLIS a Common Law Society. Začátek je v 19.15h a konec v 21.15h.
Program:
- přednášku Dr. Finkelsteina uvede prof. Barša
-po přednášce bude následovat diskuze se studenty. Vše v anglickém jazyce